Afkoppeling & keuring van riolering

Afkoppelingsonderzoek met rookmachine

Afkoppeling en keuring van riolering

De landmeters-experten van Teccon bieden professionele ondersteuning bij afkoppeling en keuring.

 

Wat gebeurt er bij een afkoppeling?

Aanleg van twee aparte rioolnetwerken:

 • Regenwaterafvoer (RWA):
  Dit is water afkomstig van regen, sneeuw en hagel dat afvloeit via daken en andere verharde oppervlakken.
 • Droogweerafvoer (DWA):
  Dit is afvalwater afkomstig van badkamer, keuken en toilet.

Is afkoppeling verplicht?

In Vlarem II (Vlaamse Reglementering Milieu) wordt een gescheiden rioleringsstelsel verplicht bij de aanleg of heraanleg van rioleringen. Het regenwater moet gescheiden worden van het afvalwater. Deze scheiding geldt zowel voor openbare gedeelten als voor privaat domein.

Afkoppeling is verplicht bij:

 • Nieuwbouwwoningen
 • Grote verbouwingswerken
 • Heraanleg van riolering in een straat

Stappenplan afkoppeling en keuring

 1. Plaatsbezoek

Een landmeter-expert-riooldeskundige van Teccon komt ter plaatse kijken hoe het afvalwater en regenwater van een gebouw of gebouwencomplex nu stromen.

 1. Aanmaak plannen bestaande toestand

De bestaande leidingen, afvoeren en aansluitingen van zowel binnen als buiten het gebouw worden weergegeven op een plan.

 1. Afkoppelingsstudie

De afkoppelingsdeskundige maakt een voorstel tot scheiding waarbij verschillende mogelijkheden uitgewerkt kunnen worden.

 1. Ontwerpplan

De afkoppelingsdeskundige zet het voorstel om naar een nieuw ontwerpplan voor gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater.

 1. Uitvoering werken

Een aannemer voert de afkoppelingswerken uit.

 1. Keuring

Een gecertificeerd keurder controleert de uitvoering van de werken alvorens het gebouw kan worden aangesloten op de gescheiden riolering in de straat.

Afkoppelingsplan

Ondergrondse metingen in cijfers

 • Digitale proefsleuven tot 2 m diep met grondradar
 • Snelle camerainspectie van riolering tot 25 m afstand met endoscoop

Relevante Projecten

Pin It on Pinterest

Share This