Drones & Bouw in Vlaanderen

28 april 2017

Teccon neemt deel aan Drones & Bouw in Vlaanderen op 4 mei. Op dit evenement kom je alles te weten over de laatste trends wat betreft drones in de bouw. Een uniek event in Vlaanderen met praktijkgetuigenissen, cases van bouw- en dronebedrijven, live demo’s en een beurs.

Heb je een luchtfoto, 3D model, volumebepaling of plan nodig?

Doe dan beroep op een landmeter-expert!

Drones bieden heel wat mogelijkheden voor de inwinning van geografische informatie. Wil je drone data gebruiken voor metingen en rapportering? Dan doe je best beroep op een landmeter-expert. Dankzij de combinatie van landmeettechnieken biedt hij geografisch juiste data. Als onafhankelijk expert kan hij bovendien een gevalideerd rapport opstellen, bijvoorbeeld van volumes voor een jaarlijkse stocktelling. Klassieke meting of dronevlucht? Bezoek onze stand en we kiezen samen met jou de beste aanpak voor jouw project.

Meer info op www.drone-landmeter.be.