Grootschalige kaarten aanmaken en updaten

R0 in 3D Mapping Cloud

Aanmaken en updaten van grootschalige kaarten

Geografische informatie vormt de basis voor een gestructureerd beheer. Je kunt bij ons terecht voor de aanmaak en bijhouding van alle ruimtelijke GIS- of CAD-informatie.

 

Grootschalige kaarten maken

In opdracht van overheden en nutsmaatschappijen voert Teccon grootschalige karteringen uit. Deze plannen dienen onder meer als basis voor een GIS-systeem, voor het intekenen van leidingen of de opmaak van een ontwerp.

Voldoende capaciteit

Bij Teccon werken maar liefst 50 tekenaars, landmeters en landmeters-experten. We beschikken dus over voldoende capaciteit om grootschalige karteringsopdrachten vlot uit te voeren. Wij werken en leveren steeds volgens de besteksvereisten van de opdrachtgever.

 

Moderne meetapparatuur

Onze landmeters zijn uitgerust met de modernste Leica® en Trimble® meetapparatuur. Elke landmeter staat zowel in voor het veldwerk als voor de gegevensverwerking en de eerste planafwerking. In de eindfase gebeurt de finale planafwerking, controle en nazicht door de projectverantwoordelijke.

Landmeter van Teccon met totaalstation
Verwerking mobile mapping data op kantoor

De juiste techniek

Bij de aanmaak van een basisinventaris dient een afweging gemaakt te worden tussen verschillende inwinningsmethoden. Afhankelijk van het budget, de nauwkeurigheidseisen, de terreinsituatie en de omvang van het te inventariseren gebied kan gekozen worden voor een bepaalde techniek.

Inventarissen met een beperkte omvang worden doorgaans landmeetkundig ingemeten. Voor grootschalige inventarisaties van de openbare ruimte zet Teccon mobile mapping in. Mobile mapping is de technologie waarbij een voertuig voorzien van camera´s en laserscanners alle data van een specifieke weg digitaal kan opnemen tijdens het rijden. Nadien wordt de data op kantoor gebruikt om te meten, karteren en inventariseren.

Het mobile mapping systeem kan ook op andere mobiele platformen worden geïnstalleerd. Zo voert Teccon ook opmetingen en inventarisaties op het spoor of op het water uit.

GIS informatie up-to-date houden

De openbare ruimte verandert voortdurend. Om te kunnen vertrouwen op je geografische informatie is het belangrijk om deze regelmatig te controleren en actualiseren.

  • Toevoegen van nieuwe objecten
  • Verwijderen van verdwenen objecten
  • Aanpassen van bestaande objecten

De wijzigingen worden naadloos geïntegreerd in de oorspronkelijke inventaris/plannen. Teccon maakt voor deze updates vaak gebruik van mobile mapping data.

 

Optimalisatie van beheer en budget

Actuele en vlot bij te houden informatie over objecten in de openbare ruimte vormt de basis voor een efficiënt beheer. Met behulp van basiskaarten en –inventarissen krijgt de beheerder meer inzicht in zijn werkgebied. Hij kan analyses uitvoeren, planningen opstellen en beheerskeuzes en de bijhorende budgetten tegenover elkaar afwegen. Zo kan hij onderbouwde beslissingen nemen. Op termijn bespaart hij hiermee heel wat werk, tijd en kosten.

De digitale inventaris kan opgemaakt worden volgens de GRB-skeletbestekeisen en kan naadloos worden aangesloten op het GRB. Heb je liever een andere datastructuur? Geen probleem, we leven volgens jouw voorwaarden.

 

Dagelijks gebruik

Voor het beheer wordt steeds meer gebruik gemaakt van beheersoftware. Bij de overschakeling naar een digitaal beheersproces is de eerste stap de aanmaak van de basisinventaris met informatie over de positie en eventueel afmetingen en andere kenmerken van de objecten. Deze informatie kan in de software gevisualiseerd en geanalyseerd worden.

 

360° beeldendatabank van Vlaanderen

Teccon maakte in 2014-2016 een mobile mapping databank van heel Vlaanderen. In 2019 en 2020 kozen heel wat gemeenten ervoor om deze data te laten actualiseren. Ze gebruiken deze data voor  inventarisaties, voor het actualiseren van bestaande inventarissen en voor het beheer van de openbare ruimte.

Lees meer over de 360° beeldendatabank van Vlaanderen

CAD/GIS in cijfers

  • Kaartmateriaal veroudert 5% tot 10% per jaar.
  • Bij slechts 25% van de lokale besturen wordt GIS ingezet voor het raadplegen van ruimtelijke gegevens

Relevante Projecten

Pin It on Pinterest

Share This