Rioolinspectie & opmeting

Camerainspectie van riolering

Opmeting en inspectie van riolering

Teccon onderzoekt de staat en ligging van nieuwe en bestaande riolering door middel van cameraonderzoek in inspectieputten en leidingen. Door een extra zender op het inspectiesysteem wordt het rioleringsstelsel vlot in kaart gebracht. De vastgestelde afwijkingen worden gerapporteerd volgens de genormeerde schadeclassificatie van rioleringsnetten.

 

Nieuwe riolering

Teccon brengt nieuwe riolering in kaart en controleert het nieuwe rioleringsstelsel voor de oplevering. Hierdoor kunnen verkeerde constructies vroegtijdig vastgesteld worden.

Bestaande riolering

Eens een riolering is aangelegd begint het beheer:

 • Inventarisatie en onderzoek van het net
 • Onderhoud van de riool
 • Herstelling of uiteindelijk vervanging van versleten riolen

De eerste logische stap bij rioolbeheer is dus het in kaart brengen van de positie en het opvolgen van de staat van de riolering.

Teccon biedt volgende diensten aan:

 • Digitaal in kaart brengen van niet gekende riolering o.a. voor het KLIP (kabel en leiding informatie portaal)
 • Detectie van verborgen putten en registreren van vertakkingen en aansluitingen
 • Onderzoeken van de staat van de riolering
 • Lokaliseren, visualiseren en rapporten van:
  • Verzakkingen, scheuren, barsten
  • Ingroei van boomwortels
  • Water insijpeling (lekkage)
Inspectiecamera voor rioolinspectie
camerainspectie van riolering met duwcamera

Waarom rioolinspectie?

Preventief onderhoud van riolering met behulp van camera-inspectie biedt verschillende voordelen:

 • Een dichtgeslibde riool of een riool met wortel ingroei haalt maar een deel van de oorspronkelijk voorziene capaciteit met plaatselijke wateroverlast tot gevolg. Door tijdig onderzoek en onderhoud van riolering kan veel wateroverlast vermeden worden.
 • Regelmatig onderzoek en onderhoud van de riolering zal de levensduur van de riool verlengen waardoor de riool pas later volledig vervangen moet worden.

Ondergrondse metingen in cijfers

 • Digitale proefsleuven tot 2 m diep met grondradar
 • Snelle camera inspectie van riolering tot 25 m afstand met endoscoop

Relevante Projecten

Pin It on Pinterest

Share This