Opzoeking kabels & leidingen

Opzoeking van ondergrondse kabels en leidingen

Werd je ooit geconfronteerd met graafschade?

Heb je meer inzicht nodig in wat er zich in de ondergrond bevindt?

Teccon maakt digitale proefsleuven voor het opzoeken, opmeten en in kaart brengen van ondergrondse objecten. Dit zowel binnen als buiten gebouwen. Zo krijg je inzicht in de ondergrond zonder boren, graven of breken.

 

Welke ondergrondse objecten kunnen we opzoeken?

 • Kabels en leidingen: gasleidingen, waterleidingen, elektriciteitsleidingen, riolering, afvoeren, wachtbuizen, …
 • Omgevingsvreemde objecten: heipalen, metalen objecten (ondergrondse vaten, olietanks, …), archeologische relicten, onderzoek naar stortplaatsen
 • Holtes: holle ruimten en kelders, lekkages, verzakkingen, vloer in een gebouw

Combinatie van gespecialiseerde technieken

Teccon maakt gebruik van verschillende technieken voor het onderzoek van de ondergrond:

 • Grondradar: digitale proefsleuf met radaronderzoek
 • Radiodetectie: opzoeking van geleiders met een radiosignaal
 • GPS en totaalstation: opmeting positie en opstellen plannen

 

Grondradar

Met de grondradar maakt Teccon een digitale proefsleuf die de positie van ondergrondse objecten weergeeft. De data wordt real-time of op kantoor geïnterpreteerd. Voor dit onderzoek zijn geen graaf of breekwerken nodig.

De grondradar wordt soms ook Ground Penetrating Radar of kortweg GPR genoemd.

 

Interpretatie, een cruciale stap

De interpretatie van de digitale proefsleuf is de cruciale stap in het proces. Teccon maakt al sinds 2007 gebruik van grondradartechnieken voor onderzoek van de ondergrond. We bouwden de voorbije jaren ruime ervaring op met betrekking tot data-analyse.

opzoeking van kabels en leidingen met een infraradar

Positiebepaling, van scan naar plan

Voor de positionering van de vastgestelde kabels en leidingen wordt tijdens de metingen real-time gebruik gemaakt van GPS en totaalstation. GPS-ontvangers worden gebruikt in open gebied, terwijl volgtotaalstations worden ingezet binnen en rondom gebouwen en in beboste zones. Het GPS signaal is daar onvoldoende om nauwkeurig te kunnen meten. Teccon heeft als landmeetkundig bedrijf alle nodige apparatuur in huis.

Door de combinatie van de grondradar gegevens en de positiegegevens kunnen op een efficiënte en betrouwbare manier plannen van de ondergrond worden opgesteld.

 

Aanvullende technieken, voor nog meer inzicht

De informatie van de digitale proefsleuf van de grondradar kan gecombineerd worden met radiodetectie en rioolinspectie om een nog vollediger beeld te krijgen van de objecten in de ondergrond:

 • Radiodetectie: detectie van geleiders zoals metalen kabels en leidingen door meting van magnetische velden.
 • Rioolinspectie: inspectiecamera’s worden ingezet om de staat en ligging van nieuwe en bestaand riolering in kaart te brengen.

KLIP Digitaal

Het Kabel- en Leidinginformatieportaal(KLIP) is een web toepassing met informatie over de positie van kabels en leidingen. Hiervoor moeten kabel- en leidingbeheerders de juiste informatie aanleveren aan het Agiv.

Teccon biedt deze beheerders volgende diensten voor opstelling en actualisatie van KLIP Digitaal:

 • Detectie van kabels- en leidingen, bepaling van positie en diepteligging
 • Opmetingen met GPS- en totaalstation
 • Aanmaak van digitale plannen
 • Digitaliseren en actualiseren van bestaande plannen
Scan van de vloer in een kerk

Meer weten over opzoeking van kabels en leidingen?

Ondergrondse opmetingen in cijfers

 • Digitale proefsleuven tot 2 m diep met grondradar
 • Snelle camerainspectie van riolering tot 25 m afstand met endoscoop

Relevante Projecten

digitale proefsleuf voor opzoeking vanondergrondse kabels en leidingen

Pin It on Pinterest

Share This