Deformatie- en zettingsmetingen

meetpunt op tank voor zettingsmeting

Deformatie- en zettingmetingen

Bij de uitvoering van werken kan een deformatie of zetting optreden in gebouwen en constructies in de omgeving. Om de stabiliteit te monitoren worden referentiepunten op de gebouwen en constructies gemeten en gevolgd in de tijd.

De referentiepunten worden gematerialiseerd met meetbouten, reflecterende tape targets, etc. Voor de monitoring van scheurvorming wordt gebruik gemaakt van scheurmeters.

 

Meting van referentiepunten

  • Planimetrie: meting van x,y positie met een 0.5” totaalstation
  • Altimetrie: meting van hoogte (z) met een nauwkeurig digitaal waterpastoestel

Werkwijze

Voor aanvang van de werken wordt een eerste meting uitgevoerd, de zogenaamde nulmeting. Deze meting vormt het uitgangspunt voor het beoordelen van eventuele zettingen.

Tijdens de uitvoering van de werken worden de referentiepunten op regelmatige tijdstippen, bijvoorbeeld wekelijks, opnieuw ingemeten. Het verschil tussen de nulmeting en de herhalingsmeting is een maat voor de deformatie. De waargenomen verschillen worden gerapporteerd aan de opdrachtgever.

Wanneer de verschillen een vooropgestelde grens overschrijden kan ingegrepen worden. Zo kunnen schade en gevaarlijke situaties vermeden worden.

 

Opslag van gevaarlijke vloeistoffen

Teccon voert regelmatig zettingsmetingen uit in het kader van de milieuvoorwaarden van de Vlarem II wetgeving. Bij opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders moet de installatie ten minste om de drie jaar aan een onderzoek onderworpen worden. Voor verticale houders moeten op vraag van de milieudeskundige of de bevoegde deskundige de zetting bepaald worden. Dit gebeurt door de hoogte te meten van een aantal gelijkmatig over de omtrek van de bodemrand verdeelde punten.

Klik hier voor meer informatie over de wetgeving Leefmilieu, Natuur en Energie.

plan van een zettingsmeting van een tankenpark

Landmeetkunde in cijfers

  • 50 landmeters
  • 3 kantoren in België
  • Steeds een landmeter-expert in je buurt

Relevante Projecten

Pin It on Pinterest

Share This