Mobile mapping viewer

Meten, inventariseren en controleren met mobile mapping data

De mobile mapping data biedt een meerwaarde in tal van domeinen waaronder:

 • Mobiliteit en openbare werken
 • Groenbeheer
 • Stedenbouw
 • Openbare veiligheid
 • Studie en ontwerp
 • Virtual reality en serieus gaming

Hierbij wordt de data niet enkel gebruikt om te kijken, maar ook voor:

 • Uitvoering van metingen
 • Kartering en inventarisering van objecten
 • Controleren en updaten van geo-informatie
 • 3D modellering, visualisatie en simulaties

Meten

Gebruik de data voor het meten van de positie en de afmetingen van:

 • Punten
 • Lijnen
 • Vlakken
 • Volumes

 

Karteren en inventariseren

Registreer de positie en afmetingen van objecten en koppel ze aan metadata zoals type, staat enz.:

 • Signalisatie (verkeersborden, belijning/wegmarkering)
 • Groenvoorzieningen (bomen, plantsoenen …)
 • Nutsvoorzieningen (verlichtingspalen, hydranten, onderzoekschouwen …)
 • Inspecties van wegenis (toestand, niveauverschillen, barsten …)

De beheerder kan de inventaris gebruiken om te visualiseren, interpreteren, beheerskeuzes en bijhorende budgetten tegen elkaar afwegen en op deze manier gefundeerde beslissingen nemen.

Meten in een 3D puntenwolk
Controle van kaarten met mobile mapping data

Controleren en update van geo-informatie

De openbare ruimte verandert voortdurend. Het is daarom aangewezen om je kaartmateriaal op regelmatige tijdstippen te actualiseren.

Door combinatie van je kaartmateriaal met de mobile mapping data detecteer je gemakkelijk:

 • Verdwenen objecten
 • Gewijzigde objecten
 • Nieuwe objecten

De objecten en hun attributen worden gewijzigd in de basisinventaris.

 

3D modellering, visualisatie en simulaties

 • Modellering: aanmaak van een 3D model van een traject
 • Virtual reality: creatie van een virtuele omgeving
 • Serieus gaming: training van veiligheidsdiensten in een virtuele omgeving, simulatie van noodsituaties
 • Architectuur en stedenbouw: integratie van een ontwerp in de bestaande omgeving

Mobile Mapping in cijfers

Laserscanning

 • Scanning van 150.000 tot 1.000.000 pulsen per seconde
 • Per puls tot 4 meetpunten
 • Bereik tot 200 m
 • Nauwkeurigheid tot 1-2cm, absolute positie beter dan 5 cm bij goede GPS ontvangst

360° camera

 • 32 megapixelcamera opgebouwd uit 6 camera’s van 5 megapixels
 • Beeldhoek: 90% van een volledige sfeer

Relevante Projecten

Meer weten over mobile mapping?

Wij geven je graag advies. Contacteer ons via het contactformulier of mail naar info@teccon.be. Bellen kan ook op het nummer +32 9 380 36 82.

Pin It on Pinterest

Share This