afpaling met grenspaal

Afpaling van een perceel

We onderscheiden gerechtelijke en minnelijke afpaling.

Een landmeter-expert kan door de rechter aangesteld worden als deskundige om advies te geven in het kader van een gerechtelijke procedure bij een grensbetwisting.

Een landmeter-expert kan ook als bemiddelaar aangesteld worden door de aanpalende eigenaars. Hij zal in dat geval alle partijen moeten oproepen en aanhoren.

 

Het proces van een afpaling verloopt in 3 stappen

  1. De juridische afpaling: het grensonderzoek
  2. Na bemiddeling en akkoord: de feitelijke afpaling, nl. het plaatsen van de paal
  3. Opstelling en registratie van een proces-verbaal van afpaling.

Afpaling door een landmeter-expert

De afpaling mag uitsluitend door een landmeter-expert worden uitgevoerd en is tegenstelbaar aan derden.

 

Grensonderzoek

Indien er onduidelijkheid bestaat over de scheidingslijn tussen percelen wordt voorafgaand een grensonderzoek uitgevoerd.

 

Akkoord met de aanpalende buren

Het plaatsen van palen op basis van een PV van opmeting, waarbij de aanpalende eigenaars niet werden betrokken, is geen daad van afpaling. Bij een afpaling tekenen de buren steeds voor akkoord.

Landmeetkunde in cijfers

  • 50 landmeters
  • 3 kantoren in België
  • Steeds een landmeter-expert in je buurt

Relevante Projecten

Pin It on Pinterest

Share This