Schatting van gronden

Schatting van een bouwgrond

Schatting van gronden

De waarde van een grond is afhankelijk van verschillende factoren zoals ligging, grootte, staat, enz.

Wil je een grondige, onafhankelijke en objectieve schatting van een bouwgrond of projectgrond? Dan is jarenlange ervaring en grondige kennis van de vastgoedmarkt onontbeerlijk. Doe daarom beroep op de beëdigde landmeters-experten van Teccon voor de waardebepaling. Zij treden op als schatter-experten om een schatting te maken van jouw onroerende goederen.

Wanneer heb je een schatting nodig?

 • Voor hypothecaire kredieten en bankwaarborgen
 • Bij aankoop en verkoop van onroerend goed door particulieren en bedrijven
 • Bij splitsingen van vruchtgebruik versus naakte eigendom
 • Berekening van een opstalwaarde of waarde van vruchtgebruik bij herwaardering of vereffening voor bedrijfsrevisoren
 • Rendementsanalyse of bepaling investeringswaarde voor projectontwikkelaars
 • Bij nalatenschappen: schattingsverslagen conform het kwalititeitscharter van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel)

Geschatte waarde?

De landmeter-expert maakt een uitgebreide analyse en bepaalt de volgende waarden:

 • Waarde van de onbebouwde grond
 • Nieuwwaarde van het gebouw
 • Venale waarde uit de hand
 • Vrijwillige openbare verkoopwaarde
 • Gedwongen openbare verkoopwaarde
 • Huurwaarde
Schatting van een grond

Wat kost een schatting?

De kostprijs van de schatting berekenen we op basis van de geschatte waarde van de woning. Bij schattingen met een juridisch kader worden extra kosten aangerekend bovenop onze standaard uurtarieven:

 • Administratieve kosten: aangetekend aanschrijven partijen, opvragen specifieke vergelijkingspunten, …
 • Bijkomende opzoekingen: het opzoeken van niet meegedeelde contactgegevens van mede-eigenaars, …

Schatting aanvragen?

 • Vraag een offerte voor een schatting aan via het schattingsformulier of mail naar info@teccon.be. Wij nemen snel contact met je op! Bellen kan ook op het nummer +32 9 380 36 82.
 • Eén van onze schatters-experten komt op afspraak bij jouw thuis om jouw woning zorgvuldig te bestuderen. Hij berekent op kantoor de waarde van de woning en schrijft een gedetailleerd deskundigenrapport.
 • Je ontvangt het rapport binnen vijf werkdagen na het bezoek ter plaatse.

Schattingen in cijfers

 • Waardebepaling van vastgoed tussen de 10.000 tot 100.000.000 euro
 • Meer dan 500 schattingen per jaar
 • 15 jaar ervaring met schatting van diverse onroerende goederen

Relevante Projecten

Pin It on Pinterest

Share This