Muurovernames

Muurovername bovenaanzicht en snede
Plan voor muurovername

Muurovernames

Ga je een halfopen of gesloten bebouwing bouwen? Staat er al een gebouw op het aanpalend perceel? Wil je een scheidingsmuur gemeen maken? Je architect kent niet altijd het antwoord. Van een gemene muur bestaat meestal een document.

Als je gaat aanbouwen aan een bestaande woning wordt er verwacht dat je een muurovername doet van de muur die te paard staat. De aanpalende muur en fundering wordt dan geheel of gedeeltelijk gemeen. Bij een muurovername moet je de eigenaar voor de helft van de actuele waarde van de over te nemen muur en grond vergoeden.

 

PV van muurovername

Enkel een landmeter-expert mag een PV van muurovername met bijbehorend plan opmaken en voorleggen ter registratie. Het gaat hier immers om het regelen van een geval van gemeenheid, waarvoor enkel een landmeter-expert bevoegd is.

Doe beroep op een landmeter-expert van Teccon voor:

  • Berekening van de kostprijs van de muur
  • Opmeting en opmaak plan
  • Registratie

Landmeetkunde in cijfers

  • 50 landmeters
  • 3 kantoren in België
  • Steeds een landmeter-expert in je buurt

Relevante Projecten

Pin It on Pinterest

Share This