Opzoeking van ondergrondse objecten

Opzoeking van omgevingsvreemde objecten

Teccon detecteert omgevingsvreemde objecten in de ondergrond met grondradaronderzoek. Dit kan gaan van stookolietanks en boomwortels tot holtes en archeologische relicten.

 

Ligging van boomwortels

Bij de uitvoering van graafwerken in de buurt van bomen bestaat het risico dat de boomwortels beschadigd worden. Dit kan leiden tot onherstelbare schade en zelfs instabiliteit van de boom.

Teccon brengt met een grondradarscan het wortelgestel van een boom in kaart. De exacte locatie en diepte van de wortels wordt bepaald. Bij de uitvoering van werken kan rekening gehouden worden met de ligging van de wortels om graafschade te beperken.

Opzoeking van stookolietanks voor buitendienststelling

Als een stookolietank niet meer gebruikt wordt moet hij geneutraliseerd worden (reinigen en eventueel verwijderen of opvullen). De plaats van de tank is vaak niet meer bekend. Om een stookolietank te kunnen neutraliseren moet hij eerst opgespoord worden. Teccon biedt de mogelijkheid om de tank te lokaliseren door middel van grondradardetectie. Hierbij wordt op basis van de radar-diepteprofielen de exacte locatie en geschatte afmetingen en volume bepaald. Ook kan de toegang tot het mangat gelokaliseerd worden.

Op deze manier kan onnodig graaf- en breekwerk in de bovenliggende verharding vermeden worden.

Opzoeking van ondergrondse holtes

Heb je een lek of verzakking en wens je meer inzicht in wat er zich onder de grond afspeelt? Ben je op zoek naar holle ruimtes onder een vloer?

Doe dan beroep op onze experten voor:

  • Detectie van ondergrondse holtes, bijvoorbeeld ontstaan door lekkages
  • Onderzoek van ruimtes onder de vloer van historische gebouwen zoals kerken
  • Opzoeking van infiltratiebekkens en riolering

Detectie van afwijkende materialen in de ondergrond

Een scan met een grondradar laat toe om indicaties te bekomen van de positie van contrasterend of afwijkend materiaal tov de rest van de ondergrond.

Voorbeelden van afwijkende materialen:

  • Archeologische relicten
  • Stortplaatsen (bv. puin)
  • Funderingen

Na een gebiedsdekkende scan van een terrein markeert Teccon zones met afwijkende materialen. In deze zones kan de opdrachtgever dan gerichter verder onderzoek uitvoeren.

Opzoeking waterleiding met grondradar

Ondergrondse metingen in cijfers

  • Digitale proefsleuven tot 2 m diep met grondradar
  • Snelle camerainspectie van riolering tot 25 m afstand met endoscoop

Relevante Projecten

Pin It on Pinterest

Share This