Hoogtemeting

Hoogtemeting

De hoogte bepalen van een terrein of van specifieke punten kan op diverse manieren gebeuren. De opmetingstechniek die hiervoor best geschikt is wordt gekozen op basis van de vereiste of verwachte nauwkeurigheid.

 

Waterpas

De meest nauwkeurige methode is het gebruik van een waterpasinstrument. Hiermee kan de landmeter-expert nauwkeurigheden halen van minder dan een millimeter.

Lees meer over waterpassing.

 

Totaalstation

Ook met een totaalstation kan de hoogte van de opgemeten punten bepaald worden. Hiermee haalt de landmeter-expert nauwkeurigheden van één tot een paar centimeter.

Lees meer over totaalstation.

volumemeting
volumemeting met drone

3D laserscanning

Met een 3D laserscanner kan men een volledige omgeving inscannen en uit de gescande punten een groot aantal relevante punten selecteren om een hoogtekaart te maken. Afhankelijk van het materiaal (beton, gras, metaal, …) dienen de relevante punten met de nodige voorzichtigheid weerhouden te worden.

Lees meer over 3D laserscanning.

 

GPS – GNSS

Met een GPS of GNSS toestel kan je via satellietwaarnemingen ook de hoogte van terreinpunten bepalen, mits er een voldoende open horizon is. De haalbare nauwkeurigheid bedraagt hier enkele centimeters.

Lees meer over GPS of GNSS.

 

Drone – UAV

Met een drone of UAV kan je uit het fotomodel een terreinmodel maken. Deze heeft een nauwkeurigheid van enkele centimeters tot een kleine decimeter. Het voordeel van een drone is dat je enkele hectaren terrein kan opmeten in een zeer korte tijdsspanne.

Lees meer over UAV/drone.

Pin It on Pinterest

Share This