GPS & GNSS

GPS en GNSS

Er zijn verschillende systemen van satellieten waarmee navigatie en positiebepaling mogelijk is:

  • Het bekendste en langst operationele systeem is GPS (Global Positioning System – Verenigde Staten)
  • De Russische versie van GPS is GLONASS welke sinds 2009 volledige operationeel is.
  • Galileo is het Europese systeem die in 2019 operationeel zou moeten zijn.
  • Beidou is het Chinese systeem.

 

GNSS?

GNSS is de afkorting van Global Navigation Satellite System en is de term die gebruikt wordt voor een systeem dat een wereldwijde dekking heeft.

 

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid die met één GNSS ontvanger (bijvoorbeeld het navigatiesysteem in voertuigen, schepen en vliegtuigen) wordt behaald is enkele meter, wat niet bruikbaar is voor landmeters. Daarom wordt door landmeters steeds terzelfdertijd een tweede ontvanger op een plaats met bekende positie gebruikt. Door beide waarnemingen te gebruiken is een zeer nauwkeurige plaatsbepaling mogelijk.

landmeter met GNSS

Meer weten over landmeetkunde?

De landmeters van Teccon maken gebruik van GNSS voor allerlei landmeetkundige opdrachten.

Pin It on Pinterest

Share This