KLIP en GRB

Grootschalig Referentie Bestand (GRB)

Aanmaak en bijhouding van KLIP en GRB

Teccon heeft jarenlange ervaring met de aanmaak en bijhouding van GIS bestanden van Informatie Vlaanderen (voorheen AGIV):

 • Grootschalig Referentie Bestand (GRB)
 • Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP)

 

GRB – Grootschalig Referentie Bestand

Het GRB is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het GRB bevat geografische referentiegegevens van:

 • Gebouwen
 • Percelen
 • Wegen en hun inrichting
 • Waterlopen
 • Spoorbanen

Het GRB is gratis beschikbaar voor iedereen. Op www.geopunt.be kan je het GRB downloaden als GRBgis of GRBcad.

Teccon heeft van het begin in 2002 tot het einde in 2013 meegewerkt aan de aanmaak van het GRB. De blokvereffening, fotogrammetrie, opmeting, recuperatie, kartering en adp werden volledig uitgevoerd in eigen beheer. Sinds 2013 is het GRB voor heel Vlaanderen ‘klaar’.

In 2006 werd gestart met de actualisatie van het GRB. Dit is een continu proces dat er voor zorgt dat de GRB-databank voortdurend up-to-date blijft. Sinds 2006 voert Teccon ook GRB-bijhoudingsopdrachten uit.

Het GRB vormt een geografische basis waarop gebruikers andere gegevens kunnen toevoegen.

Het GRB wordt onder andere gebruikt voor:

 • Het lokaliseren en intekenen van ondergrondse kabels en leidingen
 • Het toevoegen van allerhande inventarisaties aan het GRB

KLIP – Kabel- en Leidinginformatieportaal

Het KLIP Digitaal is verplicht sinds 1 januari 2016. Sinds deze datum moeten alle in Vlaanderen actieve kabel- en leidingbeheerders op IMKL-conforme wijze een planaanvraag kunnen beantwoorden via het KLIP.

Teccon biedt deze beheerders volgende diensten voor opstelling en actualisatie van KLIP Digitaal:

 • Detectie van kabels- en leidingen, bepaling van positie en diepteligging
 • Opmetingen met GPS- en totaalstation
 • Aanmaak van digitale plannen
 • Digitaliseren en actualiseren van bestaande plannen
 • Voorbereiden IMKL-bestanden

Het werk kan uitgevoerd worden bij jou op kantoor zodat de gegevens rechtstreeks worden ingevoerd in je systeem.

onzoeking van kabels en leidingen met een infraradar

CAD/GIS in cijfers

 • Kaartmateriaal veroudert 5% tot 10% per jaar.
 • Bij slechts 25% van de lokale besturen wordt GIS ingezet voor het raadplegen van ruimtelijke gegevens.

Relevante Projecten

Pin It on Pinterest

Share This