Gemotiveerd verslag

Gemotiveerd verslag voor mede-eigendom

Weet je niet waar te beginnen bij het opstellen van de nodige documenten voor de oprichting van een mede-eigendom? Dan ben je bij Teccon aan het juiste adres.

De wet van 30 juni 1994 betreffende gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen werd gewijzigd door de wet van 2 juni 2010. Teccon beschikt over gespecialiseerde landmeter-experten die je wegwijs maken in deze regelgeving en voor jou een gemotiveerd verslag kunnen opstellen om toe te voegen aan de basisakte.

 

Lastenverdeling

Het reglement van mede-eigendom bepaalt de criteria voor de lastenverdeling. Om duidelijkheid te scheppen wordt door de wetgever een gemotiveerd verslag van een landmeter-expert, notaris, architect of vastgoedmakelaar geëist dat aan de basisakte wordt toegevoegd.

Dit gemotiveerd verslag omvat onder meer een omschrijving van de kavels met bepaling van de duizendsten (ook wel quotiteiten of aandelen genoemd) en een verdelingstabel voor de kosten.

 

Vermijd discussies

Om latere discussies te vermijden aangaande de te verdelen onkosten aan een appartementsgebouw is het belangrijk over een duidelijk, degelijk en objectief verslag te beschikken van een gebouw in mede-eigendom. Fouten in dit verslag kunnen immers leiden tot rechtszaken. Gezien de wetgever eist dat men rekening moet houden met ondermeer oppervlaktematen, bestemmingswaarde en liggingswaarde is de landmeter-expert de meest aangewezen persoon voor het opstellen van deze akte.

De basisakte beschrijft het onroerend geheel, de privatieve en gemeenschappelijke delen. Voor elk privatief deel wordt een aandeel in de gemeenschappelijke delen en de grond vastgesteld rekening houdend met de waarde van het privatief deel. De gewijzigde wet voorziet dat de waarde wordt bepaald op basis van:

  • Nettovloeroppervlakte
  • Bestemming
  • Ligging

 

Opstelling gemotiveerd verslag

Voor de bepaling van de aandelen in gedwongen mede-eigendom worden de volgende stappen doorlopen:

  • Opmeten van het goed of het overnemen van as-builtplannen of het controleren van bouwplannen.
  • Opmaken van een afbakeningsplan met duidelijk onderscheid tussen privatieve delen, gemeenschappelijke delen en bijzondere gemeenschappelijke delen.
  • Bereken van de netto-vloeroppervlaktes.
  • Opsplitsing in verschillende zones op basis van bestemming en ligging met toepassen van wegingscoëfficiënten.
  • Gewogen netto-vloeroppervlakten van elke privatieve kavel omzetten in 1.000sten (quotiteiten/aandelen).

Opgelet. Na opmaak van alle documenten is het afbakeningsplan onderhevig aan prekadastratie.

 

Cohousing

Ook cohousing, het model voor duurzame ontwikkeling waarbij verschillende gezinnen samen een terrein met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen bebouwen, wordt steeds meer populair. Bij cohousing is het gemeenschappelijke belang veel ingrijpender dan bij een doorsnee mede-eigendom. Ook bij cohousing wordt voor elk privatief deel een aandeel in de gemeenschappelijke delen bepaald. Hierbij wordt gekeken naar het volledige cohousingterrein.

 

Wie stelt het gemotiveerd verslag op?

De kwaliteit van onze gemotiveerde verslagen wordt gegarandeerd daar het wordt opgesteld door beëdigde landmeters-experten van Teccon met ruime ervaring om onafhankelijk en objectief je eigendom te beschrijven, los van elke vorm van eigenbelang.

Hulp nodig bij jouw mede-eigendom?

Bespreek je vraag vrijblijvend met één van onze landmeters-experten. Wij geven je graag advies.

Contacteer ons via het contactformulier of mail naar info@teccon.be. Bellen kan ook op het nummer +32 9 380 36 82.

Pin It on Pinterest

Share This