Volumemeting

volumemeting

Volumemeting

Voor volumemetingen wordt een Digitaal Terrein Model (DTM) opgesteld. Dit is digitaal 3D model van het terrein.

DTM’s worden gebruikt voor:

  • Aanmaak van hoogtekaarten, lengteprofielen, doorsnede van het maaiveld
  • Volumebepaling van bulkgoederen zoals grond, afbraakmateriaal, zout, etc.
  • Meting van een grondvolume t.o.v. een referentiehoogte
  • Rapportering van grondverzet
  • 3D weergave van een groeve, bouwput of andere zone met grote hoogteverschillen

Vaak worden deze metingen uitgevoerd met GPS en totaalstation. De terreinmodellering van moeilijk toegankelijke stocks gebeurt vanop afstand met:

Landmeetkunde in cijfers

  • 50 landmeters
  • 3 kantoren in België
  • Steeds een landmeter-expert in je buurt

Relevante Projecten

Pin It on Pinterest

Share This