VCA** gecertificeerd

VCA logo

Teccon is VCA** gecertificeerd

Teccon is sinds juni 2009 VCA ** (dubbel ster) gecertificeerd. VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is een certificatieproces waarbij een certificatie-instelling op basis van een doorlichting van het bedrijf en zijn werklocaties nagaat of de aanvrager voldoet aan de beoordelingscriteria voor certificatie van VCA.

Volgens de wet Welzijn van 4 augustus 1996 moet een opdrachtgever erop toezien dat de opdrachtnemer (aannemer, onderaannemer, contractor, …) bij het uitvoeren van werken de nodige preventiemaatregelen in acht neemt met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en het welzijn van alle betrokkenen.

Teccon is sinds juni 2009 VCA** gecertificeerd. Wij kunnen aantonen dat we voor onze opmetingen en werkzaamheden de noodzakelijke preventiemaatregelen in acht nemen zodat de risico’s voor de werknemers van onze opdrachtgevers en voor onze eigen werknemers tot een minimum beperkt wordt.

Belang van VCA voor onze opdrachtgevers

VCA sluit naadloos aan bij het VGMbeheersysteem van de opdrachtgever. De opdrachtgever weet wat hij kan verwachten van een VCA gecertificeerde partner. Teccon spreekt dezelfde “taal” als het gaat over veiligheid, gezondheid en milieu.

Het VCA-certificatieproces heeft overeenkomsten met de ISO 9000-systemen en –audits. VCA is ook ondersteunend aan de managementsystemen en audits, zoals ISO 14001 en OHSAS 18001.

 

Werken in risicovolle omgeving

Onze VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving zoals fabrieken, installaties, werkplaatsen, projectlocaties, …

 

VCA organisatie bij Teccon

Teccon heeft een eigen preventieadviseur. Zaakvoerders, afdelingshoofden en projectverantwoordelijken beschikken over een diploma VCA-VOL: het diploma „Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden“. Onze landmeters en tekenaars beschikken over een diploma B-VCA: het diploma „Basis-VCA“.

Wat kunnen wij voor je doen?

Doe beroep op de landmeters-experten van Teccon voor opmetingen, schattingen, plaatsbeschrijvingen en onafhankelijk advies.

VCA certificatie door BTV Audit

BTV Audit is de certificatie-instelling die Teccon jaarlijks doorlicht en op onze werklocaties nagaat of Teccon voldoet aan de beoordelingscriteria voor certificatie van VCA.

Pin It on Pinterest

Share This