Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt de vroegere stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de verkavelingsvergunning. Een omgevingsvergunning is een toelating voor een vergunningsplichtig project.

Vergunningsplichtige projecten:

  • Stedenbouwkundige handelingen
  • Verkaveling van gronden
  • Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten
  • Gemengde projecten (aparte indiening onmogelijk)

Sinds 1 januari 2018 kunnen omgevingsvergunningen enkel nog digitaal worden ingediend via het omgevingsloket. Ook de behandeling, adviesverlening en beslissing verloopt digitaal.

 

Twee procedures

Er bestaande twee procedures. Ten eerste de vereenvoudigde procedure waarbij géén openbaar onderzoek plaatsvindt en een beslissingstermijn van 60 dagen geldt. Ten tweede de gewone procedure waarbij er altijd een openbaar onderzoek plaatsvindt en soms ook advies van een omgevingsvergunningscommissie (OVC) vereist is. Bij deze procedure geldt een beslissingstermijn van 105/120 dagen (zonder/met OVC).

Vraag advies aan onze landmeters-experten

Maak je geen zorgen over gewijzigde procedures en nieuwe regelgeving. Wij zorgen ervoor dat je aanvraag correct verloopt. Bespreek vandaag nog je project met één van onze landmeters-experten!

Pin It on Pinterest

Share This