Omgevingsvergunning

Sinds 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. Die vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de verkavelingsvergunning. Een omgevingsvergunning is een toelating voor een vergunningsplichtig project.

Vergunningsplichtige projecten:

  • Stedenbouwkundige handelingen
  • Verkaveling van gronden
  • Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten
  • Gemengde projecten (aparte indiening onmogelijk)

De provincies, het Vlaams gewest en enkele gemeenten werken al met het digitaal loket voor omgevingsvergunningen. Vanaf 1 januari 2018 zullen alle gemeenten overstappen naar het digitaal loket voor omgevingsvergunningen.

Digitale aanvraag, behandeling en beslissing

Iedereen mag zijn of haar vergunningsaanvraag digitaal indienen. Voor professionelen zoals landmeters, architecten, studiebureaus enz. is dit verplicht. De behandeling, adviesverlening en beslissing verloopt altijd digitaal (ook voor analoog ingediende dossiers).

 

Twee procedures

Er bestaande twee procedures. Ten eerste de vereenvoudigde procedure waarbij géén openbaar onderzoek plaatsvindt en een beslissingstermijn van 60 dagen geldt. Ten tweede de gewone procedure waarbij er altijd een openbaar onderzoek plaatsvindt en soms ook advies van een omgevingsvergunningscommissie (OVC) vereist is. Bij deze procedure geldt een beslissingstermijn van 105/120 dagen (zonder/met OVC).

Meer weten over de omgevingsvergunning?

Op de website omgevingsloket.be vind je de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen enzovoort.