Verkaveling

Plan van een verkaveling

Opmaak van een omgevingsvergunningsdossier

Wil je een bouwgrond of terrein opdelen of verkavelen? Dan heb je een omgevingsvergunning nodig.

In samenspraak met de opdrachtgever en de gemeente voert de landmeters-expert van Teccon volgende taken uit:

 • Opmeting bestaande topografie en opmaak basisplan
 • Opmaak verkavelingsontwerp
 • Opmaak en indienen van de omgevingsvergunning
 • Aanvraag kapvergunning of slopingsvergunning (indien nodig)
 • Aanvraag gegevens prekadastratie (basisplan verkavelingsakte)
 • Opmaak verkoopplannen
 • Afpaling van de percelen

Een verkaveling vindt vaak plaats voor verkoop van een of meerdere percelen bouwgrond of in het kader van een verdeling bij erfenis.

Sinds 01/01/2018 zijn er een aantal wijzigingen in de wetgeving betreffende verkavelen en BPA/RUP. Deze wijzigingen zijn gekend als de codextrein.

Verkavelingsaanvragen en -wijzigingen kunnen enkel nog digitaal worden ingediend via het omgevingsloket. Er wordt gesproken van een omgevingsvergunning. Deze vervangt de vroegere stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de verkavelingsvergunning. Een omgevingsvergunning is een toelating voor een vergunningsplichtig project.

Volgende zaken zijn van belang bij het verkavelen van gronden:

 • Er is een omgevingsvergunning vereist als er gronden worden verdeeld waarbij er twee (of meer) kavels ontstaan.
 • Verkavelingsvoorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar zijn niet langer bindend in sommige gevallen.

Vraag advies aan onze landmeters-experten!

Landmeetkunde in cijfers

 • 50 landmeters
 • 3 kantoren in België
 • Steeds een landmeter-expert in je buurt

Relevante Projecten

Pin It on Pinterest

Share This