Nieuwe regelgeving GRB as-built

Verplichte opmaak as-built plannen conform GRB

 

Grootschalig Referentie Bestand

GRB is het Grootschalig Referentie Bestand van het Agentschap Informatie Vlaanderen (voorheen AGIV). Deze kaart van Vlaanderen kan je raadplegen op de website www.geopunt.be.

 

As-built plannen

Voor nieuw op te starten werken vanaf 1/1/2015 is men verplicht de opmaak van een as-built plan op te nemen in nieuwe bestekken. Na deze werken moet door de aannemer een as-built plan worden aangeleverd volgens de GRB-skeletspecificaties. Dit plan wordt dan geïntegreerd in het bestaande GRB-plan.

as-built meting van nieuwe wegenis

Voorwaarden

De opmaak van een as-built plan is slechts verplicht indien aan volgende drie voorwaarden is voldaan:

  • De werken beslaan een gebied groter dan >50m².
  • De werken hebben een impact op de gegevens uit het GRB.
  • De werken omvatten meerdere gewijzigde objecten uit de GRB-kaart.

De opmaak van een as-built plan is dus niet nodig voor een nieuw bushokje, voor het vervangen van een laag asfalt, voor het planten van enkele bomen enz.

 

Wie stelt deze plannen op?

Hoewel de aannemer verplicht is deze te leveren, doe je best beroep op een landmeter-expert om deze plannen op te maken. De landmeters van Teccon zijn vertrouwd met het opmaken van as-built plannen conform de GRB-skeletspecificaties.

Meer weten over GRB as-built?