GRB as-built

Verplichte opmaak as-built plannen conform GRB

 

Grootschalig Referentie Bestand

GRB is het Grootschalig Referentie Bestand van het Agentschap Informatie Vlaanderen. Het is een digitale basiskaart die door iedereen kan gebruikt worden om eigen data toe te voegen. Deze kaart van Vlaanderen kan iedereen raadplegen op de website www.geopunt.be.

Deze kaart wordt regelmatig geactualiseerd. Daarom moeten aanpassingen aan gebouwen en aan het wegen-, water-, en spoornet zo snel mogelijk opgemeten en doorgegeven worden.

 

As-built plannen

Voor nieuw op te starten werken vanaf 1/1/2015 is men verplicht de opmaak van een as-built plan op te nemen in nieuwe bestekken. Na deze werken moet door de aannemer een as-built plan worden aangeleverd volgens de GRB-skeletspecificaties. Dit plan wordt dan geïntegreerd in het bestaande GRB-plan.

as-built meting van nieuwe wegenis
Workflow voor GRB as-built meting

Voorwaarden

De opmaak van een as-built plan is slechts verplicht indien aan volgende drie voorwaarden is voldaan:

  • De werken beslaan een gebied groter dan >50m².
  • De werken hebben een impact op de gegevens uit het GRB.
  • De werken omvatten meerdere gewijzigde objecten uit de GRB-kaart.

De opmaak van een as-built plan is niet nodig voor een nieuw bushokje, voor het vervangen van een laag asfalt, voor het planten van enkele bomen enz.

Wie stelt deze plannen op?

Hoewel de aannemer verplicht is deze te leveren, doe je best beroep op een landmeter-expert om deze plannen op te maken. De landmeters-experten van Teccon waren bij aanvang betrokken bij de opmaak van het GRB en zijn daarom zeer vertrouwd met het opmaken van as-built plannen conform de GRB-skeletspecificaties.

Informatie Vlaanderen houdt een referentielijst bij van dienstverleners die GRB-conforme as-builtplannen kunnen aanleveren. Als opdrachtgever kan je Teccon kiezen uit deze referentielijst voor de opmaak van een as-builtplan.

Meer weten over GRB as-built?

Bespreek je vraag met onze expert

Bespreek je meetvraag met één van onze experten. Samen bepalen we de beste aanpak voor je project.

Pin It on Pinterest

Share This