Netto-vloeroppervlakte (NVO)

Correcte bepaling van de huurprijs

Bij verhuur van grote gebouwen zoals grote kantoorgebouwen of opslagruimtes met bijhorende burelen wordt de huurprijs vaak bepaald op basis van de oppervlaktes per type (kantoren, technisch, sanitair, parking,…). Bij discussie over de netto-vloeroppervlakte tussen huurder en verhuurder kan de landmeter-expert de netto-vloeroppervlaktes bepalen.

 

Vaststelling netto-vloeroppervlakte

De netto-vloeroppervlakte van een gebouw wordt bepaald op basis van NEN-normen. Er zijn verschillende normen die gehanteerd worden. Deze normen hebben eigen inzichten in een gebouw en tevens eigen definities betreffende bepaalde termen.

De NEN-norm wordt tussen de beide partijen vastgelegd en de landmeter-expert gaat op basis van de vastgelegde norm de netto-verhuurbare oppervlakte bepalen. Dit kan gebeuren op basis van:

  • de ontwerpplannen van het gebouw
  • een opmeting ter plaatse (bv. bij vermoedelijke afwijkingen tussen as-built en ontwerp)

De landmeter-expert levert een plan en een opsomming van de netto-vloeroppervlaktes. Deze opsomming wordt verdeeld per type ( circulatiezones, sanitair, burelen, technisch,…). Tot slot wordt er een officiëel meetcertificaat opgeleverd met de aanduiding van de netto-vloeroppervlakte.

Meer weten over netto-vloeroppervlaktes?

Vraag advies aan de landmeters-experten van Teccon.

Pin It on Pinterest

Share This