Reverse engineering

Reverse engineering in de landmeetkunde

In de landmeetkunde wordt de term reverse engineering gebruikt voor het omzetten van een object in een CAD-model.
Die omzetting is gebaseerd op het scannen van het object bijvoorbeeld door een 3D laserscanner.
Dit CAD-model wordt dan gebruikt om een nieuw object aan te maken.

 

Voorbeeld van reverse engineering

Men heeft een nieuw stuk buis nodig omdat de oude verroest is. Men scant met een 3D laserscanner het stuk buis waardoor een puntenwolk van miljoenen punten ontstaat. Deze puntenwolk wordt dan omgezet naar een CAD-model waarbij de gescande oneffenheden worden weggewerkt.
Aan de hand van het ‘perfecte’ computermodel kan men een nieuwe buis produceren om naadloos in te passen in de bestaande omgeving.

3D scan van een tunnel

Meer weten over 3D laserscanning?

Teccon maakt gebruik van 3D laserscanning voor de opmeting en modellering van infrastructuur en architectuur.

Pin It on Pinterest

Share This