Plaatsbeschrijving van een kantoor

Plaatsbeschrijving bij huur

Wanneer je een gebouw huurt of verhuurt, ben je wettelijk verplicht om een plaatsbeschrijving op te (laten) stellen.

Teccon maakt plaatsbeschrijvingen van:

 • Kantoren
 • Bedrijfspanden
 • Handelsgebouwen
 • Appartementen
 • Woningen
 • Enz.

Wat is een plaatsbeschrijving?

De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de huur. De huurder en verhuurder zijn verplicht om in aanwezigheid van beide partijen en voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen.

Wie stelt de plaatsbeschrijving op?

De huurder en de verhuurder kunnen zelf een plaatsbeschrijving opmaken. Ze mogen ook een beroep doen op een deskundige, zoals een landmeter-expert in onroerende goederen. De landmeter-expert treedt op als onafhankelijk expert en zorgt ervoor dat de plaatsbeschrijving voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

 

Wanneer laat ik best een plaatsbeschrijving opstellen?

De plaatsbeschrijving gebeurt best wanneer de ruimtes onbewoond zijn, maar het kan ook nog tijdens de eerste maand van bewoning. De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden gevoegd.

 

Einde van de huurovereenkomst

De huurder moet de woning teruggeven in de staat waarin hij haar heeft ontvangen. Als de woning schade vertoont die niet in de beschrijving staat vermeld, dan moet de huurder die herstellen.

Plaatsbeschrijving van een appartement

Opgelet! Schade door ouderdom of overmacht of door het normale gebruik van de gehuurde woning moet de huurder niet vergoeden.

Deze schade kan vastgelegd worden in een uittredende plaatsbeschrijving. Deze is echter niet wettelijk verplicht en wordt vaak pas opgesteld bij onenigheid. De herstellingskosten van de vastgestelde schade worden in een schaderaming geschat.

 

Er is geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt. Wat nu?

Dan gaat men ervan uit dat de woning zich aan het einde van de overeenkomst nog in dezelfde staat bevindt als toen de huurder de woning betrok. De huurder is dan niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade en de herstellingskosten. Hij is wél verantwoordelijk als de verhuurder kan bewijzen dat bepaalde beschadigingen er bij de intrek van de huurder nog niet waren.

Plaatsbeschrijving aanvragen?

 • Vraag een offerte voor een plaatsbeschrijving aan via het plaatsbeschrijvingsformulier of mail naar info@teccon.be. Wij nemen snel contact met je op! Bellen kan ook op het nummer +32 9 380 36 82.
 • De landmeter-expert voert een plaatsbezoek uit in aanwezigheid van zowel de bouwheer als de eigenaar (of hun vertegenwoordigers).
 • De landmeter-expert stelt vervolgens een gedetailleerde plaatsbeschrijving op gedocumenteerd met foto’s en/of videobeelden;
 • De opgemaakte documenten worden door de betrokken partijen getekend en verdeeld.

Plaatsbeschrijving in cijfers

 • Meer dan 15 jaar ervaring
 • Jaarlijks meer dan 50 ‘grote’ plaatsbeschrijvingen en schaderamingen
 • Opdrachten in heel België en dit van overheidsgebouwen, wooneenheden, handelsruimtes en bedrijfsgebouwen.

Relevante Projecten

Pin It on Pinterest

Share This