Grensonderzoek

gebruik van de atlas der waterlopen voor grensonderzoek

Grensonderzoek door een landmeter-expert

Wanneer eigenaars niet goed weten waar de grenslijnen van hun percelen liggen of wanneer onenigheid bestaat over een grens kan een grensonderzoek hierover meer duidelijkheid bieden. Een beëdigd landmeter-expert van Teccon kan hierbij bemiddelen.

De landmeter-expert onderzoekt eerst de perceelsgrenzen op basis van onder meer volgende informatie:

  • Hypothecaire informatie en opzoekingen bij de registratie
  • Aktes en vonnissen
  • Oude en recente meetplannen
  • Atlas der buurtwegen, atlas der waterlopen, rooilijnplannen
  • Kadastrale informatie
  • Mondelinge informatie en gewoonterecht
  • Eigen opmetingsbevindingen

Het grensonderzoek volgt meestal (niet steeds) na de perceelmeting en wordt gevolgd door het opstellen van het proces-verbaal van opmeting.

Landmeetkunde in cijfers

  • 50 landmeters
  • 3 kantoren in België
  • Steeds een landmeter-expert in je buurt

Relevante Projecten

Pin It on Pinterest

Share This