GRB – Plan PICC

GRB
Grootschalig Referentie Bestand (GRB)

GRB en PICC, twee grootschalige inventarissen

Teccon heeft ruime ervaring met de aanmaak en bijhouden van grootschalige inventarissen zoals het Vlaamse GRB (Grootschalig Referentie Bestand) en zijn Waalse tegenhanger plan PICC (Projet Informatique de Cartographie Continue).

Voor de uitvoering van grootschalige inventarisatieprojecten maakt Teccon gebruik van GPS, totaalstation en mobile mapping.

 

GRB in Vlaanderen

Het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het GRB bevat geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk.

Het GRB vormt een geografische basis waarop gebruikers andere gegevens kunnen enten. Het wordt gebruikt voor o.a.

 • Het lokaliseren en intekenen van ondergrondse kabels en leidingen
 • Het enten van allerhande inventarisaties bovenop het GRB
 • Administratieve toepassingen zoals het inventariseren van onbebouwde percelen
 • Ongevallenregistraties door heel wat politiezones
 • Dispatchingtool bij diverse hulpdiensten

Je kunt het GRB gratis downloaden op www.geopunt.be.

In de periode 2002-2013 heeft Teccon het GRB aangemaakt van heel wat Vlaamse gemeenten. Om conform de GRB-specificaties te kunnen leveren werd door Teccon eigen software ontwikkeld.

Sinds 2013 is de aanmaak van het GRB ‘klaar’ en moet het enkel nog geactualiseerd worden. De actualisatie van het GRB is een continu proces dat ervoor zorgt dat de GRB-databank voortdurend up-to-date blijft. De GRB-bijhouding wordt voor elke GRB-gemeente één keer per jaar uitgevoerd. Sinds 2006 voert Teccon ook GRB-bijhoudingsopdrachten uit.

Klik hier voor meer informatie over het GRB.

PICC in Wallonië

Het doel van het PICC (Projet Informatique de Cartographie Continue) is om digitale kaarten op schaal 1/1000 te realiseren van het Waalse Gewest. Deze plannen worden ter beschikking gesteld van openbare diensten, privébedrijven en andere geïnteresseerde personen.

Deze digitale topografische referentie bevat onder andere de x, y, z coordinaten van alle herkenbare elementen in het Waalse landschap:

 • Gebouwen en kunstwerken
 • Uitrusting (borden, palen, enz.)
 • Wegen (assen, randen, voetpaden, enz.)
 • Spoorwegen
 • Waterwegen
 • Landgebruik (geïsoleerd bomen, sportvelden, enz.)
 • Reliëfelementen (hellingen, enz.)

Sinds december 2014 bestrijkt het PICC heel Wallonië.

Het PICC is beschikbaar via het geoportaal van het Waalse Gewest: geoportail.wallonie.be/walonmap

In de periode 2012-2016 heeft Teccon deelgenomen aan de aanmaak en bijhouding van zones 39 , 31 en 30 en delen van de zones 38 , 42 en 48. Teccon staat in voor het meten van nieuwe topografische elementen op het terrein en de integratie van de data in de bestaande plannen.

Landmeetkunde in cijfers

 • 50 landmeters
 • 3 kantoren in België
 • Steeds een landmeter-expert in je buurt

Relevante Projecten

Pin It on Pinterest

Share This