opmeting van een kunstwerk

Opmeting van waterlopen

Beschik je niet over actuele plannen?

Betrouwbaar kaartmateriaal vormt de basis voor een goed beheer van waterlopen.

 

Topografie

Doe beroep van de landmeters van Teccon voor:

  • Topografische opmeting en uittekenen van lengte- en dwarsprofielen van waterlopen
  • Opmeting van hoogtepunten van de aanpalende terreinen en opmaak van een hoogtemodel
  • Opstellen van fiches van stations en kunstwerken (overwelvingen, aansluitingen, stuwen enz.)
  • Inventarisatie van objecten die zich langs de waterlopen bevinden

 

Het juiste materiaal

De landmeters van Teccon beschikken over de juiste uitrusting om dit meetwerk op een efficiënte en veilige manier uit te voeren:

  • GPS en totaalstation
  • Lieslaarzen
  • Verschillende types vaartuigen

Plannen als basis voor ontwerp en beheer

De plannen worden door overheden en studiebureaus gebruikt als basis voor het opmaken van ontwerpen en het inplannen van beheer. Bijvoorbeeld voor baggerwerkzaamheden, afbakenen van overstromingsgebieden, etc.

Actuele plannen nodig?

dwarsprofiel van een waterloop

Landmeetkunde in cijfers

  • 50 landmeters
  • 3 kantoren in België
  • Steeds een landmeter-expert in je buurt

Relevante Projecten

Pin It on Pinterest

Share This