Mobile Mapping Coolsingel Rotterdam

Mobile mapping stad Rotterdam

Mobile Mapping Coolsingel Rotterdam

Periode: 2015

Locatie: Rotterdam

Opdrachtgever: GeoSignum

Diensten: mobile mapping

Combinatie 360° beelden en 3D puntenwolk

Softwareontwikkelaar GeoSignum deed beroep op Teccon voor mobile mapping van de Coolsingel te Rotterdam. Voor dit project werden gelijktijdig 360° beelden en lidardata ingewonnen met de Teccon Mobile Mapper.

 

Mobile mapping van een stedelijke omgeving

Door de sterke urbanisatie en grote bouwkundige constructies is de GNSS-ontvangst in de Coolsingel niet optimaal. Daarom werden door een landmeter van Teccon bijkomende grondcontrolepunten ingemeten. Deze punten werden gebruikt om de mobile mapping data uiterst nauwkeurig te verwerken.

 

Automatische feature extraction

Met behulp van onze data kon de klant automatische feature extraction uitvoeren. Met eigen software digitaliseerde hij de volledige wegomgeving. Elementen zoals de trambedding, straatattributen, belijning en andere werden gedigitaliseerd.

Meer info op www.geosignum.nl

Wil je meer weten over mobile mapping?

Mobile mapping is een proces waarbij een voertuig uitgerust met camera’s en scanners geografische informatie verzamelt. Met deze technologie worden de kosten van inwinning van geo-informatie en beheer van de openbare ruimte verlaagt.

Pin It on Pinterest

Share This