Monitoring van de Sint-Denijskerk in Vorst

Monitoring van een kerk met een kogelprisma

Zettingsmeting van de Sint-Denijskerk in Vorst

Periode: 2017

Locatie: Vorst

Opdrachtgever: BAM-Galère / Origin Architecture & Engineering

Diensten: landmeetkunde

Zettingsmeting met totaalstation en kogelprisma

De landmeters van Teccon voeren zettingsmetingen uit langs de binnen- en buitenkant van de Sint-Denijskerk in Vorst. Deze controle wordt elk kwartaal herhaald en wordt bijgestuurd op basis van de waarnemingen. Voor de monitoring werden targets geplaatst aan weerszijden van de scheuren en tegen de gevels.

Om bij elke controlecampagne gebruik te kunnen maken van hetzelfde referentiesysteem werd een stabiele referentiesteun geplaatst waarop een totaalstation wordt bevestigd. De metingen worden uitgevoegd met een totaalstation en een kogelprisma.

De resultaten van de metingen worden vergeleken met eerdere meetcampagnes en opgenomen in een controlerapport.

Meer weten over deformatie- en zettingsmetingen?

Om de stabiliteit van gebouwen en constructies te monitoren meten de landmeters van Teccon referentiepunten. De evolutie van deze metingen worden gevolgd in de tijd. Bijvoorbeeld tijdens de uitvoering van werken in de omgeving.

Zettingsmeting in een kerk

Pin It on Pinterest

Share This