Outsourcing van landmeters bij BASF

industrie

Outsourcing van twee landmeters op de industriële site van BASF

Periode: 2007 – heden

Locatie: Antwerpen

Opdrachtgever: BASF

Diensten: landmeetkunde, outsourcing

Outsourcing van landmeters

BASF doet sinds 2007 beroep op een meetploeg van Teccon voor de uitvoering van industriële metingen. Bij deze technische en gedetailleerde metingen wordt vaak gewerkt op millimeter-nauwkeurigheid.

 

Industriële metingen

Onze landmeters staan in voor:

 • Het actueel houden van het referentienet en de basiskaart van de industriële site: zettingsmetingen, werfopvolging, as-built meting en uitzetwerk van de bovengrondse topografie en de ondergrondse kabels en leidingen
 • Controle van ankers voor staalbouw na plaatsing door de aannemer en voor de plaatsing van prefab onderdelen
 • Het uitlijnen en bepalen van de verticaliteit bij installatie van silo’s, distillatiekolommen, reactorvaten en industriële machines
 • Uitzetwerk voor piping en installaties binnen in gebouwen
 • 3D meting van flenzen/piping voor vervanging van reactorvaten
 • Hoogte en onderlinge afstand van rails uitzetten en uitvoeren van controlemetingen
 • Het opstellen van meetrapporten van controlemetingen
 • Meetprocedures uitwerken in overleg met de opdrachtgever
 • Landmeetkundige ondersteuning van aannemer bij afstelling van installaties

 

Tekenaar

BASF doet ook voor langere periodes beroep op een tekenaar van Teccon.

Onze tekenaar staat in voor:

 • Intekenen van ondergrondse leidingen
 • Aanpassen van bestaande topografische plannen
 • Omzetten van gegevens van Microstation naar een Lisp database
 • Plannen en lijsten maken voor de brandveiligheid van de industriële zones en kantoren

 

Veiligheid

Teccon bvba is sinds juni 2009 VCA ** (dubbel ster) gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Onze VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving zoals o.a. BASF.

Alle opmetingen en plannen, in opdracht van BASF uitgevoerd en opgemaakt, dienen als vertrouwelijk behandeld te worden. Aldus is het niet mogelijk ze op deze pagina te tonen als voorbeeld.

Meer weten over outsourcing van landmeters?

Doe beroep op de ervaren landmeters van Teccon voor:

 • Werfopvolging
 • Uitzetwerk
 • As-builtmetingen
 • Controlemetingen met millimeter-nauwkeurigheid

Pin It on Pinterest

Share This