Update topografie gasleidingtracés Fluxys

teccon_landmeetkunde_topografie fluxys P

Update topografie gasleidingtracés

Periode: 2016

Locatie: Noordelijk Oost- en West-Vlaanderen

Opdrachtgever: Fluxys

Diensten: landmeetkunde, CAD/GIS

Meting topografie leidingtracé

Fluxys is infrastructuurbeheerder voor het transport van gas onder hoge druk. Op geregelde tijdstippen laat Fluxys de as-built bestanden van de leidingtracés actualiseren.

Teccon staat in voor een update van de topografie en het maaiveld in de buurt van de leidingtracés van het noordelijk grondgebied van Oost- en West-Vlaanderen. Het eindproduct is een geactualiseerd digitaal archief.

Het terreinwerk gebeurt met behulp van totaalstation en GPS. Het digitaal archiveren gebeurt met Autocad, Microstation en eigen ontwikkelde software.

Meer weten over landmeetkunde?

De 50 landmeters van Teccon voeren dagelijks meetwerk uit in heel België.

Pin It on Pinterest

Share This