Inventarisatie van bomen voor slim groenbeheer

Groeninventarisatie in Brussel, Antwerpen en Gent

25 oktober 2018

Zowel Brussel, Antwerpen als Gent kiezen voor het meetwerk van Teccon! In deze 3 steden inventariseren onze landmeters het openbaar groen.

Vandaag zijn we gestart met de groeninventarisatie in Antwerpen. Stad Antwerpen en stad Gent hebben de bijhouding van hun groeninventaris aan Teccon toevertrouwd. In Brussel meten we al enkele maanden de parken op. En nu komen daar dus nog twee grote steden bij.

Deze groeninventarissen met aanduiding van bomen, struiken, plantvakken enz. vormen de basis voor een slim groenbeheer. Onze landmeters zullen de komende jaren veel in het groen zitten!

Inventarisatie van objecten in de openbare ruimte
Actuele en vlot bij te houden informatie over objecten in de openbare ruimte vormt de basis voor een efficiënt beheer. Op basis van een digitale inventaris met gegevens en positie informatie van alle objecten kan de beheerder inzicht verwerven in de huidige toestand, analyses uitvoeren, werkprocessen optimaliseren en inspecties en onderhoud inplannen.

Lees meer

Vraag meer informatie