Inventarisatie

Plan van de Abdij Ter Kameren

Inventarisatie van objecten in de openbare ruimte

Actuele en vlot bij te houden informatie over objecten in de openbare ruimte vormt de basis voor een efficiënt beheer. Op basis van een digitale inventaris met gegevens en positie informatie van alle objecten kan de beheerder inzicht verwerven in de huidige toestand, analyses uitvoeren, werkprocessen optimaliseren en inspecties en onderhoud inplannen. De digitale inventaris kan opgemaakt worden volgens de GRB-skeletbestekeisen en kan naadloos worden aangesloten op het GRB.

 

Aanmaak van een basisinventaris

Bij de aanmaak van een basisinventaris dient een afweging gemaakt te worden tussen verschillende inwinningsmethoden. Afhankelijk van het budget, de nauwkeurigheidseisen, de terreinsituatie en de omvang van het te inventariseren gebied kan gekozen worden voor één of een combinatie van volgende technieken:

 • Landmeetkundig: beschikt voor inventarissen met een beperkte omvang
 • Mobile Mapping: aangewezen voor grootschalige inventarisaties. Inwinning van foto’s en laserdata van een traject door middel van een meetwagen. Nadien wordt deze data op kantoor gebruikt voor het meten, karteren en inventariseren.

Objecten in de openbare ruimte

Doe beroep op Teccon voor de inventarisatie van:

 • Openbaar groen: bijv. bomen, plantvakken en struiken
 • Straatmeubilair: bijv. banken en vuilniskorven
 • Wegen Informatie Systeem (WIS) met types verharding en kwaliteitsbeoordeling.
 • Parkeerplaatsen en parkeerregimes voor geautomatiseerde controle van parkeerinbreuken
 • Wegmarkering
 • Verkeersborden
 • Verlichtingspalen
 • Begraafplaatsen

 

Smart cities

Deze inventarissen vormen vaak de basis voor smart city toepassingen.

Lees meer

groeninventaris Stad Antwerpen
terreincontrole van een opmetingsplan

Controleren en update van inventaris

De openbare ruimte verandert voortdurend. Het is daarom aangewezen om je kaartmateriaal op regelmatige tijdstippen te actualiseren.

Teccon controleert je bestaand kaartmateriaal op:

 • Verdwenen objecten
 • Gewijzigde objecten
 • Nieuwe objecten

De objecten en hun attributen worden vervolgens gewijzigd in de basisinventaris.

Landmeetkunde in cijfers

 • 50 landmeters
 • 3 kantoren in België
 • Steeds een landmeter-expert in je buurt

Relevante Projecten

Actuele inventaris nodig?

Teccon maakt momenteel een 360° beeldendatabank van heel Vlaanderen. Deze data is zeer geschikt voor inventarisaties en voor het actualiseren van bestaande inventarissen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor je organisatie?

Pin It on Pinterest

Share This