Meldpunt klokkenluiders en onregelmatigheden

Welkom bij ons meldpunt voor klokkenluiders en onregelmatigheden. Hier vind je alle informatie die je nodig heeft om wangedrag te melden.
Bij Teccon hechten we veel waarde aan professionaliteit en streven we ernaar om te worden erkend als een ethische organisatie. Daarom moedigen we al onze belanghebbenden aan om gebruik te maken van ons klokkenluiderskanaal als ze vermoedens hebben van ongepaste praktijken.

 

Wat is klokkenluiden?

Klokkenluiden is wanneer iemand informatie meldt over inbreuken die zij binnen een werkomgeving hebben opgemerkt. Deze inbreuken kunnen variëren van schendingen van de wetgeving, waaronder strafbare handelingen, fraude, corruptie, schendingen van privacywetgeving, arbeidsomstandigheden, veiligheid en meer.

 

Wie kan iets melden?

Ons meldpunt staat open voor iedereen die een probleem wil melden, waaronder werknemers, stagiairs, vrijwilligers, klanten, leveranciers en bestuursleden. Het is verplicht om je identiteit bekend te maken bij het indienen van een melding. Anonieme meldingen worden niet geaccepteerd. We bieden echter bescherming tegen mogelijke negatieve gevolgen in verband met jouw klacht en garanderen de juiste bescherming van jouw persoonsgegevens.

 

Wat kun je melden?

Je kunt alle vermoedelijke gevallen van wangedrag of wanpraktijken melden, zowel individueel gedrag van werknemers als structurele kwesties binnen Teccon. Voorbeelden hiervan zijn onder andere witwassen, schendingen van milieuwetgeving, veiligheidsproblemen, schendingen van privacywetgeving en belastingontduiking.

 

Hoe meld je?

Heb je vermoedens van fraude of corruptie? Je kunt dit op drie verschillende manieren melden:

  • Via e-mail: melding@teccon.be
  • Telefonisch via +32 3 722 17 44 (vraag naar de preventieadviseur)
  • Via post: Melding Teccon Zandhoven, Vierselbaan 42, 2240 Zandhoven

 

Wat gebeurt er dan?

Binnen 7 dagen na ontvangst van jouw melding ontvangt je een ontvangstbevestiging. Hierna start een intern onderzoek, waarbij indien nodig aanvullende informatie kan worden opgevraagd. Je ontvangt een antwoord of feedback binnen 3 maanden na het indienen van de melding.

Pin It on Pinterest

Share This