Staalname voor asbestattest

Asbestattest

Dateert je woning van voor 2001? Wil je deze verkopen of schenken? Wil je je woning grondig gaan verbouwen? Dan ben je verplicht om een asbestattest voor te leggen.

Teccon maakt asbestattesten op van:

 • Woningen
 • Appartementen

Doe beroep op onze deskundigen voor asbestinventarisaties in heel Vlaanderen.

Asbestattest in 6 stappen

Na de ontvangt van je aanvraag gaan we als volgt te werk:

 1. Inplannen plaatsbezoek en invullen opdrachtformulier OVAM
 2. Vooronderzoek op basis van bouwplannen, facturen van renovaties en oude asbestinventarissen
 3. Plaatsbezoek met staalname door een asbestdeskundige
 4. Analyse van de stalen door een erkend asbestlabo
 5. Opstelling van het asbestattest
 6. Ongeveer 10 werkdagen na het plaatsbezoek ontvang je het asbestattest via mail. Daarna zal dit attest ook beschikbaar gesteld worden via de Woningpas.
Staalname voor asbestattest

Een asbestattest is het verslag dat een asbestdeskundige opstelt na een asbestinventarisatie van een gebouw. Dit attest beschrijft alle onderdelen en materialen die asbest bevatten. Er wordt gedetailleerd weergegeven wat de staat is van deze materialen. Daarnaast wordt er advies gegeven om deze veilig te onderhouden of te verwijderen.

Sinds november 2022 is het wettelijk verplicht om een asbestinventaris te laten opmaken. Bij woningen ouder dan 2001 geldt de verplichting bij verkoop of schenking van de woning. Het attest moet beschikbaar zijn op het moment van de ondertekening van de compromis. Er is geen verplichting bij erfenis of onteigening.

Met een asbestattest krijgen eigenaars en kandidaat-kopers een inzicht in welke materialen in het gebouw asbest aanwezig is. Dit is belangrijk want blootstelling aan asbest, bijvoorbeeld tijdens renovatiewerken, kan de gezondheid ernstig aantasten.

De prijs van een asbestattest wordt bepaald door het type gebouw en het aantal staalnames. In ons bestelformulier vind je een overzicht van onze tarieven.

Een asbestattest is 10 jaar geldig tenzij er:

 • 1 of meerdere hoog risico materialen worden aangetroffen
 • Werkzaamheden zijn uitgevoerd aan het gebouw
 • Nieuwe asbesthoudende materialen worden gevonden
 • Schade is opgetreden aan gekende asbesthoudende materialen
 • Asbest werd verwijderd (veiligheid controleren)

Enkel een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie (ADI) mag asbestinventarisaties uitvoeren. Je bent vrij om zelf een deskundige te kiezen. De asbestdeskundigen van Teccon zorgen voor een vlotte asbestinventarisatie in heel Vlaanderen.

Pin It on Pinterest

Share This