Aanmaak en bijhouding GRB

GRB

Aanmaak en bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB)

Periode: 2002 – 2013 (aanmaak)     2008 – heden (bijhouding)

Locatie: Vlaanderen

Opdrachtgever: Informatie Vlaanderen (voorheen AGIV)

Diensten: landmeetkunde, CAD/GIS

Grootschalig Referentie Bestand

Het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) is een geografisch informatiesysteem dat dient als topografische referentie voor Vlaanderen. Het GRB bevat geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk.

In de periode 2002-2013 maakte Teccon het GRB aan van heel wat Vlaamse gemeenten. Om conform de GRB-specificaties te kunnen leveren werd door Teccon eigen software ontwikkeld.

Sinds 2013 is de aanmaak van het GRB ‘klaar’ en moet het enkel nog geactualiseerd worden. De actualisatie van het GRB is een continu proces dat er voor zorgt dat de GRB-databank voortdurend up-to-date blijft. De GRB-bijhouding wordt voor elke GRB-gemeente één keer per jaar uitgevoerd. Sinds 2008 voert Teccon ook GRB-bijhoudingsopdrachten uit.

Grootschalig Referentie Bestand (GRB)

Meer weten over het GRB?

Teccon heeft ruime ervaring met de aanmaak en bijhouding van grootschalige kaarten zoals het Vlaamse GRB en het Waalse PICC.

Pin It on Pinterest

Share This