Hoogtemodel voor inrichtingsplan Grote Nete

teccon_landmeetkunde_waterloop Nete

Hoogtemodel voor inrichtingsplan in de sigmacluster ‘Vallei van de Grote Nete’

Periode: 2015

Locatie: Hulshout

Opdrachtgever: Technum

Diensten: landmeetkunde

Opmeting bestaande toestand vallei van de Grote Nete

Studiebureau Technum staat in voor de opmaak van het inrichtingsplan van een deel van het sigmaplan in de vallei van de Grote Nete.

Technum deed beroep op de landmeters van Teccon voor de opmeting van de bestaande toestand van:

  • Het terrein
  • De waterlopen: Bruggeneindse Laak en Volkaartslaak
  • De rabatten: langwerpige ophogingen die gelegen zijn tussen greppels

 

Hoogtemodel

Om een correct hoogtemodel te bekomen van het gebied werden hoogtepunten en dwars- en lengteprofielen gemeten en uitgetekend.

Meer weten over de opmeting van waterlopen?

Betrouwbaar kaartmateriaal vormt de basis voor een goed ontwerp en voor het inplannen van beheer van waterlopen en overstromingsgebieden.

Pin It on Pinterest

Share This