Raamcontract landmeter-expert Vlaamse Overheid

teccon_landmeetkunde_grondplan vlasmarkt

Raamcontract landmeetkunde

Periode: 2012 – 2016

Locatie: Vlaanderen – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opdrachtgever: Vlaamse Overheid

Diensten: landmeetkunde, schatting, plaatsbeschrijving, 3D laserscanning, ondergrondse meting

Landmeter-expert voor de Vlaamse Overheid

Raamcontract van 3 jaar voor het verrichten van diverse prestaties van een landmeter-expert voor de Vlaamse Overheid in het algemeen en voor het Agentschap voor Facilitair Management in het bijzonder.

De prestaties omvatten o.a. de opmaak van plaatsbeschrijvingen, bouwtechnisch nazicht, opmetingen (zowel topografisch als juridisch), samenstelling van een stedenbouwkundig dossier, expertises en andere prestaties gerelateerd aan landmeetkunde.

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten:

Meer weten over landmeetkunde?

Doe beroep op de landmeters-experten van Teccon voor:

  • Muurovername
  • Perceelmeting
  • Grensonderzoek
  • PV van opmeting
  • Afpaling
  • Verkaveling
  • Enz.

Pin It on Pinterest

Share This