Opstellen rooilijnplannen Oost-Vlaanderen

rooilijnplan

Opmaak van rooilijnplannen van de gewestwegen in de provincie Oost-Vlaanderen

Periode: 2013-2017

Locatie: Oost-Vlaanderen

Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Diensten: landmeetkunde

Rooilijnplannen Gewestwegen

AWV doet beroep op de landmeters van Teccon voor het uitvoeren van topografische opmetingen en de opmaak van rooilijnplannen langs de gewestwegen in Oost-Vlaanderen.

Deze opdracht bestaat uit de volgende drie taken:

  1. Gedetailleerde meting van de bestaande toestand van de gewestwegen
  2. Intekenen van bestaande roolijn, bouwlijn & grens openbaar domein aan de hand van rooilijnplannen, onteigeningsplannen, landmetersplannen,….
  3. Opstellen van een ontwerp nieuwe rooilijn (en bouwlijn) in overleg met AWV om vervolgens tot een voorontwerp te komen.

 

Procedure rooilijndecreet

Bij goedkeuring hiervan wordt de procedure opgestart volgens het rooilijndecreet van 8 mei 2009. Hierbij wordt er een openbaar onderzoek met hoorzitting opgestart. Na de geldende termijnen uit het decreet wordt het rooilijnplan definitief vastgesteld.

Wat is een rooilijn?

Een rooilijn is de door de overheid (gewest, gemeente, …) vastgelegde gewenste grens tussen het openbaar domein (de weg) en de aangrenzende private gronden.

Pin It on Pinterest

Share This