Topografische opmeting van waterlopen

Opmeting van waterlopen door landmeters van Teccon

Opmeten en uittekenen van lengte- en dwarsprofielen

Periode: 2012-2016

Locatie: Provincie Henegouwen

Opdrachtgever: Provincie Henegouwen

Diensten: landmeetkunde

Project NAQIA en BHIH

De provincie Henegouwen doet al sinds 2012 beroep op de landmeters van Teccon voor de topografische opmeting van waterlopen. In het kader van de projecten NAQIA en BHIH werden door Teccon al meer dan 200km waterlopen in kaart gebracht.

De landmeters van Teccon staan in voor het opmeten en uittekenen van lengte- en dwarsprofielen van de waterlopen. Van stations en kunstwerken worden fiches opgesteld. Voor de opmetingen wordt gebruik gemaakt van totaal station, GNSS en waterpas.

Meer weten over de opmeting van waterlopen?

Betrouwbaar kaartmateriaal vormt de basis voor een goed ontwerp en voor het inplannen van beheer van waterlopen en overstromingsgebieden.

opmeting waterloop met een totaalstation

Pin It on Pinterest

Share This