Opsporen drinkwatertoevoerleiding

Opzoeking ondergrondse leiding met grondradaronderzoek

Opzoeking drinkwaterleiding

Periode: 2016

Locatie: Knesselare, Oost-Vlaanderen

Opdrachtgever: Studiebureau Goegebeur

Diensten: ondergrondse metingen

Bepaling van de ligging van een waterleiding voor de uitvoering van werken

In de Urselseweg in Knesselare staan nieuwe rioleringswerken gepland (+/- 2km). In deze straat is een drinkwatertoevoerleiding (DN700) van Farys aanwezig. Van deze leiding was er slechts een oud plan ter beschikking, dus de exacte ligging was niet bekend. Omdat het studiebureau al van bij de ontwerpfase van de nieuwe riolering rekening wil houden met de exacte ligging van deze waterleiding, heeft Teccon deze met grondradar en radiodetectie gelokaliseerd. Elke 5m is er een punt gedetecteerd met de daarbijhorende diepte.

Meer weten over opzoeking van ondergrondse objecten?

Teccon maakt gebruik van digitale proefsleuven voor het in kaart brengen van kabels, leidingen en andere ondergrondse objecten.

Plan waterleiding van Farys

Pin It on Pinterest

Share This