Opzoeking van boomwortels

Meting met totaalstation

Opzoeking van boomwortels voor rioleringswerken

Periode: 2020

Locatie: Brugge, West-Vlaanderen

Opdrachtgever: Studiebureau Lobelle

Diensten: ondergrondse metingen

Voorbereiding aanleg riolering

In een residentiële woonwijk nabij Brugge dient er nieuwe riolering geplaatst te worden. In de lanen van deze wijk zijn er beuken aanwezig (10-20 m hoog). Dit type boom is gekend voor z’n oppervlakkige wortelstructuren. Deze zijn bovengronds ook duidelijk zichtbaar en er is een sterk vermoeden dat deze zich ook onder het huidige wegdek begeven.

 

Opzoeking boomwortels onder wegdek

Om in te schatten tot hoever deze wortels lopen, werd er steekproefsgewijs op 6 locaties in deze wijk, een zone van +/- 6 op 40 m afgescand met grondradar om deze doorworteling na te gaan. Indien deze impact laag was, kon er riolering geplaatst worden zonder de bomen zwaar te beschadigen of instabiliteit aan deze bomen te veroorzaken.

Meer weten over opzoeking van ondergrondse objecten?

Teccon maakt gebruik van grondradar en radiodetectie voor de opzoeking van ondergrondse objecten zonder boren, graven of breken.

Pin It on Pinterest

Share This