Plaatsbeschrijving scholen Brussel

Plaatsbeschrijving van een speelplaats

Plaatsbeschrijving van gebouwen van het Departement Openbaar Onderwijs

Periode: Januari tot juli 2016

Locatie: Brussel

Opdrachtgever: Departement Openbaar Onderwijs van de stad Brussel

Diensten: plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving van schoolgebouwen

Teccon heeft voor het departement Openbaar Onderwijs van de stad Brussel beroep plaatsbeschrijvingen opgemaakt van gebouwen, voornamelijk schoolgebouwen. De verzamelde informatie werd ingevoerd in een databank. Voor elk lokaal en elk verdiep werd door Teccon een nummering toegevoegd.

Maar liefst 120 vestigingen werden bezocht. Tijdens het bezoek werden de waarnemingen direct ingevuld en gecodeerd met behulp van een Tablet PC die direct verbonden is met de databank. Ook bijkomende informatie werd gekoppeld aan de databank:

  • Foto’s van de site
  • Plannen met de nummering van de lokalen
  • Beschikbare technische documenten

Het departement openbaar onderwijs gebruikt de informatie van de plaatsbeschrijvingen voor het opzetten van een databank voor technisch beheer van het patrimonium en de ontwikkeling van een meerjarig strategisch actieplan.

Foto van een dak voor plaatsbeschrijving van een school
Software voor aanmaak databank

Meer weten over plaatsbeschrijvingen?

Ook voor schaderamingen kan je beroep doen op de landmeters-experten van Teccon.

Pin It on Pinterest

Share This