Is splitsen hetzelfde als verkavelen?

Splitsen of verkavelen?

Een perceel kan gesplitst of verkaveld worden. Voor het splitsen is er geen omgevingsvergunning nodig, voor het verkavelen wel.

Wanneer je een stuk van je perceel wil verkopen, zijn er twee mogelijkheden:

 • In het ene geval mag het perceel gesplitst worden. Dan is er enkel een PV van splitsing nodig.
 • In het andere geval moet het perceel verkaveld worden. Dan is er een omgevingsvergunning nodig.

De mogelijkheid om te kiezen tussen splitsen of verkavelen is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Als je lot in een bestaande verkaveling ligt zal in elk geval de omgevingsvergunning moeten worden aangepast. Dan kan je niet splitsen.
 • Als je perceel niet in een verkaveling ligt is de keuze tussen splitsen of verkavelen afhankelijk of er op het nieuwe stuk al dan niet kan gebouwd worden.
Plan van een verkaveling

Meer weten over landmeetkunde?

Doe beroep op de landmeters-experten van Teccon voor:

 • Muurovername
 • Perceelmeting
 • Grensonderzoek
 • PV van opmeting
 • Afpaling
 • Verkaveling
 • Enz.

Pin It on Pinterest

Share This