Volumeperceel

Wat is een volumeperceel?

Het burgerlijk wetboek is geactualiseerd. Op 17 maart 2020 verscheen in het Belgisch staatsblad de wet van 4 februari 2020: Boek 3 over de “goederen” van het Burgerlijk Wetboek. Deze wet treedt in werking op 1 september 2021.

In deze wet staat onder Art. 3.47. een definitie voor onroerende goederen uit hun aard: Onroerende goederen uit hun aard zijn de grond en de samenstellende volumes, die in drie dimensies zijn bepaald. Daarmee heeft de wetgever een volumecomponent aan percelen toegevoegd. Vanaf nu kunnen wij spreken over een “volumeperceel”.

Daar waar voorheen onroerende goederen (percelen, gebouwen) door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) gedocumenteerd werden als 2D objecten, zullen zij dat nu vanaf 1 september 2021 ook bijhouden als 3D elementen.

 

Volumeperceel bij mede-eigendom

Voor gronden is dit uiteraard eerder van weinig belang. Dit heeft vooral zijn toepassing bij gebouwen, concreet bij gebouwen met een statuut van mede-eigendom. Het begrip “perceel” wordt door de AAPD gebruikt voor zowel een grondperceel als voor een bepaalde ruimte van een gebouw. Zo zal bijvoorbeeld een ruimte voor een elektriciteitscabine in een appartement, of een zone voor een gsm-mast installatie op een dak als “een volumeperceel” worden opgenomen in de patrimoniumdocumentatie.

 

Prekadastratie van een volumeperceel

Opgelet! Tot de wet van kracht is op 1 september 2021 kan je nog geen prekadastratie aanvragen voor een volumeperceel. Tot dan ben je nog gehouden aan de bestaande prekadmogelijkheden. De technische en administratieve diensten van de AAPD bereiden zich nu voor om tegen september 2021 de mogelijkheid te voorzien in de prekadprocedure om zo volumepercelen op te kunnen nemen in hun patrimoniumdocumentatie.

Vraag advies aan onze landmeters-experten

Maak je geen zorgen over gewijzigde procedures en nieuwe regelgeving. Wij zorgen ervoor dat je aanvraag correct verloopt. Bespreek vandaag nog je project met één van onze landmeters-experten!

Pin It on Pinterest

Share This