Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is een zakelijk onroerend recht

Een erfdienstbaarheid is een last die op een erf rust (het dienstbare erf), ten voordele van een ander erf (het heersend erf). Het is een zakelijk onroerend recht. Erfdienstbaarheden als zakelijk onroerend recht worden geregeld vanaf art. 640 tot en met art. 710 van het burgerlijk wetboek.

 

Zakelijk

Met ‘zakelijk’ bedoelen we dat er ‘een zaak’ (een weg, een huis, een erf …) moet zijn, en dat de erfdienstbaarheid meegaat met die zaak: bij verandering van eigenaar blijft het recht bestaan voor de nieuwe eigenaar.

 

Onroerend

Met ‘onroerend’ bedoelen we dat het recht enkel op de grond en alles wat zich daarin of daarop bevindt, voor zover dat aard- of nagelvast daarmee verbonden is (bomen, planten, schuur, dakpannen …), wordt gevestigd m.a.w. het is van toepassing op een onroerend goed.

 

Voortdurende en de niet-voortdurende erfdienstbaarheden

Er wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen de voortdurende en de niet-voortdurende erfdienstbaarheden. Niet-voortdurende erfdienstbaarheden, zoals een recht van overgang en toegang, een rioolrecht, … vereisen een daad van de mens en zijn daarom niet vatbaar voor verjaring.

 

Landmeter-expert

Een landmeter-expert onderzoekt tijdens het opmaken van zijn proces-verbaal van opmeting of er al dan niet erfdienstbaarheden rusten op een perceel.

Meer weten over landmeetkunde?

Doe beroep op de landmeters-experten van Teccon voor:

  • Muurovername
  • Perceelmeting
  • Grensonderzoek
  • PV van opmeting
  • Afpaling
  • Verkaveling
  • Enz.

Pin It on Pinterest

Share This