Gratis schatting door de Vlaamse overheid

De verborgen waarheid achter de gratis schatting door de Vlaamse belastingdienst.

26 februari 2019

Een erfgenaam kan voor de aangifte van zijn of haar nalatenschap een beroep doen op een erkende schatter-expert om een correcte waarde van onroerende goederen te laten schatten. Vanaf 1 april 2019 heeft de erfgenaam nu ook de vrije keuze om voor het bepalen van de Vlabel erfbelasting van de onroerende goederen vooraf een kosteloze schatting door de overheid aan te vragen.

Kosteloos! Gratis! Iedereen hoort het graag.

Voor deze gratis schatting gebruikt de overheid een schattingstool. Met andere woorden: de computer zal voor jou een waardebepaling van je onroerende goederen vastleggen. Opgelet. Deze gratis schatting is bindend én zonder tegenverhaal! Je kan je niet meer verzetten tegen de partij, die zo meteen ook je rechter is. Weet dus dat je je bij de aanvraag van een gratis schatting akkoord verklaart met deze schattingswijze van Vlabel.

Een voorbeeldje

Heel veel woningen uit erfenissen worden verkocht. Stel je laat de Vlaamse belastingdienst je woning gratis en kosteloos schatten met hun schattingstool. Ze komen hierbij uit op een waarde van 250.000€, maar je kan deze woning slechts verkopen aan 200.000€. Je zal dan toch een Vlabel erfbelasting betalen op de geschatte 250.000€! Met andere woorden: je zet jezelf buitenspel.

Een betrouwbaar en correcte alternatief

De Vlaamse Belastingdienst aanvaardt een schattingsverslag als bindend als een (door de Vlaamse Belastingdienst) erkend schatter-expert een gemotiveerd schattingsverslag heeft opgesteld, en als het voldoet aan wettelijk vastgelegde vorm- en kwaliteitsvereisten.

De landmeter-expert is door het Grondwettelijk Hof altijd als schatter erkend geweest als meest objectieve persoon. Het schatten van onroerende goederen is en blijft een expertise die meer omvat dan wat cijfers in een schattingstool invoeren.

Wie hierover vragen heeft kan bij Teccon terecht: 09/380.36.82 of schatting@teccon.be.