Opmeting van begraafplaatsen

Digitaal plan van een begraafplaats

Gedetailleerde opmeting van begraafplaatsen in Evergem

Periode: 06/2017 – 09/2017

Locatie: Evergem

Opdrachtgever: Gemeente Evergem

Diensten: landmeetkunde

Beheer van begraafplaatsen

Voor het opvragen, visualiseren en analyseren van begraafplaatsen en de ligging van grafzerken had de gemeente Evergem nood aan digitale kaarten van de begraafplaatsen waaraan gegevens gekoppeld kunnen worden. Ook voor het beheer van begraafplaatsen is het nodig om over correcte grondplannen te beschikken van alle begraafplaatsen.

 

Opmeting van begraafplaatsen

De gemeente Evergem deed beroep op de landmeters van Teccon voor het opstellen van deze digitale plannen van negen begraafplaatsen. Deze begraafplaatsen werden opgemeten met behulp van GNSS (GPS) en totaalstation. Ieder graf werd afzonderlijk ingemeten. Daarnaast werden ook de verschillende types grondgebruik (volle aarde, dolomiet, gras,…) in kaart gebracht. De digitale plannen werden opgeleverd in dwg en shape formaat.

 

Digitaal beheer

De gemeente Evergem zal deze plannen gebruiken voor administratie bij de aangifte van een overlijden, de aanleg van grafvelden en groeninfrastructuur, het praktisch uitwerken van ontruimingen en het uitwerken van een visie op korte en lange termijn.

Inventarisatie van objecten in de openbare ruimte

Actuele informatie over objecten in de openbare ruimte vormt de basis voor een efficiënt beheer.

Doe beroep op Teccon voor de inventarisatie van:

  • Openbaar groen: bomen, plantvakken, struiken enz.
  • Straatmeubilair: banken, vuilniskorven enz.
  • Types verharding, WIS (Wegen Informatie Systeem)
  • Wegmarkering
  • Verkeersborden
  • Verlichtingspalen
  • Begraafplaatsen

Pin It on Pinterest

Share This