Plaatsbeschrijving van de oude thermen in Spa

Dakinspectie met drone

Plaatsbeschrijving van het gebouw van de oude thermen in Spa

Periode: augustus 2019

Locatie: Spa

Opdrachtgever: Denys

Diensten: plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving met dronefoto’s

Aannemer Denys zal instaan voor de totaalrenovatie van de oude thermen in Spa. Voor aanvang van de werken lieten zij door Teccon een plaatsbeschrijving van de daken uitvoeren met hulp van een drone.

 

Wat is een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving is een rapport van de staat van een gebouw. Het wordt opgesteld bij aanvang van huur of voor de aanvang van werken. Het rapport geeft een gedetailleerde beschrijving van eventuele gebreken en tekortkomingen (barsten, vochtproblemen …). Dit rapport wordt geïllustreerd met foto’s. Moeilijk bereikbare plaatsen zoals daken kunnen in beeld gebracht worden met een drone.

De landmeter-expert van Teccon treedt op als onafhankelijk expert en zorgt ervoor dat de plaatsbeschrijving voldoet aan de wettelijke verplichtingen. De tegensprekelijke plaatsbeschrijving is een rechtsgeldig document dat als bewijsmateriaal kan dienen in een rechtszaak.

Meer weten over plaatsbeschrijvingen?

Ook voor schaderamingen kan je beroep doen op de landmeters-experten van Teccon.

Pin It on Pinterest

Share This