Aanwezigheidsregistratie

landmeter van Teccon op een werf met totaalstation

Aanwezigheidsregistratie op werven

Bij werken in onroerende staat is de aanwezigheidsregistratie verplicht voor plaatsen waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag exclusief btw gelijk is aan of hoger is dan een drempelbedrag van 500.000 euro (werken gestart na 29/02/2016).

Via Checkinatwork registreren werkgevers en aannemers de aanwezigheid van hun eigen werknemers, van hun onderaannemers en van hun zelfstandige onderaannemers. De werknemers of zelfstandige onderaannemers kunnen zich ook zelf in het systeem aanmelden.

De registratie moet dagelijks gebeuren, en wel vóór de persoon die de werken uitvoert aan het werk gaat. De werkplaatsen die vallen onder de verplichte aanwezigheidsregistratie via Checkinatwork moeten aangegeven zijn in de Aangifte van werken.

Wie moet geregistreerd worden?

Elke natuurlijke persoon van Belgische of vreemde nationaliteit of gedetacheerde werknemer die aanwezig is op de werf om er werken in onroerende staat uit te voeren of prestaties te leveren van de bouwdirectie-ontwerp, de bouwdirectie- controle uitvoering, de coördinator-ontwerp en de coördinator-verwezenlijking moet zijn aanwezigheid registreren.

Concreet betekent dit dat niet iedereen die op de bouwwerf komt zich moet registreren!

 

Een landmeter moet niet geregistreerd worden!

Landmeters-experten vallen niet onder deze verplichting! Zij moeten geen aanwezigheidsregistratie uitvoeren.

Klik hier voor een uitbreide lijst van wie wel en wie niet onder deze regelgeving valt.

werfopvolging

Een landmeter nodig voor opmetingen op je werf?

Pin It on Pinterest

Share This