Digitale ruimtelijke gegevens, de grondstof voor een smart city!

Mobile mapping viewer

Smart city?

Smart city is een modewoord. Maar wat gaat er schuil achter deze nieuwe term?

Het smart city concept gaat uit van een permanente stroom van gegevens van sensoren verspreid over de stad. Deze sensoren registreren informatie over luchtkwaliteit, neerslag, temperatuur, (afval)waterniveaus, verkeer…

Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor een efficiëntere mobiliteit, vermindering van energieverbruik en luchtvervuiling en slim afval- en waterbeheer. Kortom voor een betere leefbaarheid van onze steden.

Om deze gegevens slim te gebruiken is er nood aan een 3D plan van de stad. Hierin kan de locatie van elke sensor bepaald worden. De permanente stroom van real-time data ingewonnen door een uitgebreid sensor netwerk wordt vervolgens verwerkt, geanalyseerd en gebruik voor een slimme besluitvorming.

Geodata voor smart cities

Om een stad echt slim te maken is nauwkeurige, gedetailleerde en actuele geodata nodig van de volledige stad. Dit kan opgebouwd worden met verschillende technieken:

  • Mobile mapping: inwinning van 360° beelden en 3D puntenwolken van berijdbare wegen met behulp van een wagen.
  • Indoor mobile mapping: inwinning van foto’s en/of puntenwolken binnen in gebouwen met een karretje, rugzak of ander draagbaar toestel.
  • Airborne mapping: inwinning van scandata en/of foto’s met een vliegtuig, helikopter of drone.

Deze gegevens worden vervolgens verwerkt tot een digitale weergave van de stad. Dit kan gaan om een digital twin van de stad die je in de cloud kan raadplegen en beheren. Maar ook 2D/3D plannen en geografische databases voor slimme GIS toepassingen behoren tot de mogelijkheden. Teccon ondersteunt steden en gemeente met de aanmaak en bijhouding van deze geografische informatie voor slimme stadstoepassingen:

  • Asset management: beheer van openbaar groen, straatmeubilair, begraafplaatsen, verkeersborden, riolering en waterafvoer,…
  • Mobiliteit: slimme parkeeroplossingen, verhoging van verkeersveiligheid, voorbereiding en opvolging van wegenwerken en evenementen,…
  • Stedenbouw en ruimtelijke ordening: dienstverlening naar burgers…

Enkele voorbeeldprojecten

Meer weten over smart cities en geodata?

Pin It on Pinterest

Share This